Vriend van Korale

Aan alle mensen die “Korale” een warm hart toedragen:

Heeft u de laatste jaren ook zo genoten van onze concerten? “Korale” wil u graag blijven verrassen met mooie en gevarieerde optredens.

Een financiële ondersteuning is daarbij vanzelfsprekend zeer welkom!

Wilt u “Korale” steunen ? U bent al donateur voor € 20,- per jaar. U kunt uw bijdrage van € 20,- (of meer) over maken op het ibannummer NL72RABO0181053527 ten name van Korale, ensemble voor Vocale Muziek, onder vermelding van bijdrage “Vrienden van Korale” en uw naam.

U kunt u zelf opgeven als lid van de Vriendenclub op een van de volgende manieren:

  • Vul onderstaande antwoordkaart in en stort uw financiële bijdrage op bovenstaand rekeningnummer
  • Bel onze ledenadministratie (Marno Cranenbroek) op 0499 422781