Optreden

Bij elk optreden dienen alle leden in gepaste kleding te verschijnen, zoals op dat moment is afgesproken. 

Optreden  

  • Informatie m.b.t. optredens wordt ruim tevoren door de secretaris gegeven op repetitieavonden en/of in een emailbericht. 
  • Voor elk (beoogd) optreden wordt gecheckt hoeveel koorleden zich daarvoor kunnen vrijmaken.   
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor leden de toegang tot een optreden te ontzeggen. 
  • Indien een lid wordt gevraagd of een optreden van Korale, Ensemble voor Vocale Muziek mogelijk is, dient hij/zij deze vraag door te geven aan het bestuur van Korale, Ensemble voor Vocale Muziek, waarbij minimaal vermeld dient te worden:  

         a. De naam van de contactpersoon; 

         b. Een correspondentieadres of telefoonnummer van de contactpersoon; 

         c. De aard van het optreden. 

  • Het bestuur zal de contactpersoon inlichten over de kosten en andere zaken die het optreden met zich meebrengen. 
  • Een lid dient dan ook geen uitspraken te doen naar een derde (contactpersoon) over de kosten of andere zaken omtrent een optreden, tenzij hierover in overleg met het bestuur andere afspraken zijn gemaakt.