Korale, 2019

Na een rustig begin van dit koorjaar volgt er na de vakantie een druk programma met diverse concerten.
Na de carnavalsmis, op zondag 3 maart, zijn de koorleden druk geweest met de voorbereidingen voor deze concerten. Een andere vorm van voorbereiding waren de workshops van Lieve van Tuijl op 20 juni en later in het jaar op 6 oktober.
Op zaterdag 28 september vond er een groot concert plaats ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding in Laarbeek. Ook Korale verleende hieraan hun medewerking. Medewerking wordt verder verleend door Seniorenorkest, Beek en Donks Gemengd koor, de Klokkengieters en Korale. Voor meer informatie en foto’s zie de Mooilaarbeker.
40 Jaar geleden is onze dirigent, Hans van Zeeland, zijn carriere als dirigent gestart. Dit hebben we niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 27 oktober vond er een concert plaats in de Eendracht te Gemert.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd concert. Met een zeer verheugde jubilaris.
Interview Hans van Zeeland en Martin Prick van Korale met Gerard Brouwers van Radio Kontakt Beek en Donk oktober 2019.
Klik hier voor het horen van het interview
Woensdag 18 december 2019 bereikte ons het droevige bericht dat ons lid, Maria Roefs, op 62 jarige leeftijd is overleden.

“In de verte klinkt zacht een melodie van herinneringen, die nooit verdwijnen…”

Maria Boonen-Roefs

18 december 2019 

Nog geen 2 maanden geleden zongen we samen het Cinema Italiano.
Dat we zo snel daarna afscheid van jou moesten nemen, had toen niemand kunnen vermoeden.
Maria, stille genieter, mild en wijs, met op z’n tijd een rake kwinkslag.  Wat gaan we jou enorm missen in ons midden.
Korale, ensemble voor vocale muziek
Op zondag 22 december was er een kerstconcert met medewerking van het Beek en Donks Gemengd koor in de Servatiuskerk te Boerdonk.
Wil je verder gaan naar 2020, klik dan hier