Korale, 1993-2011

1993-1999

Korale is begin 1993 opgericht door een aantal oud-leden van jongerenkoor Don Capé uit Aarle-Rixtel. Deze kern werd al snel aangevuld met andere enthousiaste gezelligheidszangers. Het ledenbestand bestaat uit 11 mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar.

De belangrijkste opvatting van het koor is “het op basis van gezellig samenzijn actief bezig zijn met muziek”.

Optredens die gepland worden, vinden voornamelijk plaats in de directe omgeving van Aarle Rixtel, vanwege de binding met de regio. Korale treedt op bij diverse gelegenheden.

 

Het eerste optreden was in de Aarlese optocht tijdens de Bevrijdingsfeesten in 1995.  Medewerking werd ook verleend bij de festiviteiten ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de parochiekerk in Aarle-Rixtel en het afscheid van pastor Tilman in 1996.

 

 

 

 

 

 

 

Andere optredens in de beginjaren waren een oudjaarsviering in de kerk te Aarle Rixtel, een sponsorconcert in Reusel en een najaarsconcert in de kapel van Mariengaarde met medewerking van Sine Nomine en Ton Toirkens.

2000-2007

Vele optredens volgden. Onder andere een aantal Kerst–in’s en kerstconcerten waarvan enkele in samenwerking met andere koren. Een uitvoering ten bate van Amnesty International, huwelijksmissen, en optredens in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout,Gemert, Reusel en Dahl (Luxemburg) hebben bijgedragen aan de groeiende bekendheid van Korale. Maar ook de optredens in Duitsland, Vlissingen, Middelburg, tijdens Middelburg Volkoren waren noemenswaardig. Om het jaar verzorgden we de nachtmis in Aarle Rixtel.

 

Moederdag Concert te Dahl, Luxemburg 2001

Maar ook de optredens in Duitsland, Vlissingen, Middelburg, tijdens Middelburg Volkoren waren noemenswaardig. Om het jaar verzorgden we de nachtmis in Aarle Rixtel.

2008-2011

In 2009 vierden we ons 15 jarig jubileum met een jubileumconcert in de Dreef te Aarle Rixtel, met medewerking van Kinderkoor Kiko uit Aarle Rixtel, Vrouwenkoor Mignon uit Gemert, Fluitensemble Smits uit Helmond, Flamencogroep Mezclada uit Gemert.

In oktober beleefden we een geweldig weekend in Rome waar de vrijdagavondmis verzorgd werd in de basiliek Santa Maria Maggiore te Rome en we op zaterdag en zondag nog genoten van een geweldig geslaagd weekend met bezoeken aan alle bezienswaardigheden van Rome.

 

In 2010 waren er concerten in Vlissingen, Middelburg en in een uitverkocht Kouwenbergs kerkje te Aarle Rixtel. Ook verzorgden we een herinneringsconcert te Beek en Donk. Verder namen we dat jaar een live cd op. Hieronder enkele van die nummers.

 

In 2011 namen we deel aan de optocht te Aarle Rixtel: The Voice of Ale. Helaas leverde dat geen nieuwe leden op. Verder verzorgden we nogmaals een concert in het Kouwenbergs Kerkje.
In de maand juni kregen we het verzoek van Kalliope uit Beek en Donk om te kijken of een samenvoeging mogelijk was. De laatste repetities van juni/juli werden gebruikt om kennis met elkaar te maken en na de vakantie werden de laatste plooien glad gestreken. Vanaf dat moment is de naam van het koor gewijzigd in: Korale, ensemble voor Vocale Muziek.