Dirigent

Tot nieuwe dirigent van Korale, ensemble voor Vocale Muziek, is benoemd de heer Giel Jacobs uit Beek en Donk.