Contributie

  • Nieuwe leden kunnen zich inschrijven middels een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de penningmeester. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de penningmeester. 
  • De contributie bedraagt maandelijks 25,00 euro 
  • De eerste maand is vrij van contributie. 
  • De leden dienen zelf zorg te dragen voor betaling van de contributie (bij voorkeur middels een eigen machtiging bij bank/giro). 
  • De contributie dient bij vooruitbetaling uiterlijk per de eerste van elke maand te zijn bijgeschreven op IBANNUMMER: NL72RABO0181053527 ten name van: Korale, Ensemble voor Vocale Muziek te Aarle-Rixtel onder vermelding van naam.