Contributie

  • Nieuwe leden kunnen zich inschrijven middels een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de penningmeester. 
  • De contributie bedraagt maandelijks 25,00 euro 
  • De eerste maand is vrij van contributie.